Mer info

 
 Först ser vi en film. Därefter delar vi upp oss i grupper med samtalsledare, och så snackar vi om filmen. Du som deltagare får själv ställa de frågor du tycker är mest intressanta. Om du vill så kan du bara lyssna.


Det är åldersgräns på festivalen. De som är yngre än 15 år ska ha med sig en målsman eller annan äldre person, eller så ringer vi och pratar med målsman för att höra att du får komma på festivalen. Festivalen är naturligtvis alkoholfri och drogfri.


Det finns också flera spännande händelser under festivalen. Se här.

 


Checklista:

Se filmer

Ställ frågor

Diskutera i grupp

Häng på festival-området
Hur går det till?